Alternatīvā skola un neformālās mācību metodes Latvijā

VIDEO: Alternatīvā skola un neformālās mācību metodes Latvijā

Autors

07/04/2017Speciālisti Video

Tiek veidota skola. Skola, kurā mācīties apdāvinātiem bērniem mīlestībā un bezgalīgās radošās izpausmēs. Skola, kurā uzsvars ir likts uz pašu bērnu, nevis uz sistēmu.

Integrētā mācīšanās nozīmē, ka mācību priekšmetus skolēns apgūst starpdisciplināri- vairāki mācību priekšmeti ir apvienoti dažādās kombinācijās, lai vienu un to pašu informāciju skolēns prastu pielietot caur dažādām pieredzēm, tādējādi to nostiprinot par savām zināšanām.

Mērķis: skolēns mācās apvienot konceptus, metodes un valodas (ne tikai piem. angļu un latviešu, bet arī piem. zinātniskā un literārā valoda) no divām vai vairāk disciplīnām vai noteiktām tēmām, lai spētu izskaidrot parādības, risināt problēmas, radīt produktus un idejas, kā arī uzdot jaunus jautājumus, kuri izaicina klasesbiedru, viņa paša un arī pasniedzēja domāšanas procesus.

Komentāri

komentāri

sitemap