Kas ir holistika, holistiskā pieeja un izmantošana Latvijā

Kas ir holistika, holistiskā pieeja un izmantošana Latvijā

Autors

23/04/2018Dzīvesstils

Holistika

Ko nozīmē holistiska pieeja?

 
*holistiskās jeb vesaluma pedagoģijas virziens.

Holisms (no grieķu ὅλος holos , kas nozīmē viss, vesalums) ir ideja, kas stāsta par to, ka dotās sistēmas visas īpašības (psihiskās, bioloģiskās, ķīmiskās, sociālās, ekonomiskās, mentālās, lingvistiskās utt) nevar būt saprastas vai izskaidrotas tikai pēc to atsevišķām sastāvdaļām. Tā vietā, sistēma kā vesalums ir svarīgs ceļš, lai izskaidrotu katru citu aspektu.

Jeb kā Aristotelis ir teicis: “Vesalais ir vairāk kā tā daļu summa”.

Holistiskās pedagoģijas filosofija ir balstīta uz pieņēmumu, ka katrs cilvēks var atrast savu identitāti, individualitāti un dzīves jēgu caur procesiem sevī, līdzcilvēkos, sabiedrībā un dabā, meklējot saistības un likumsakarības, ņemot vērā humanitārās vērtības, tādas kā līdzjūtība, miers u.c.
Raksts sagatavots kopā ar Libereco Viednīcu – alternatīvās izglītības skolu, kas vēlās izveidot mācību vidi bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem un citiem sabiedrības locekļiem, kurā varētu kļūt par savu talantu meistariem.

Kas bērnam būtu jāiemācās šajā sakarā?

Protams, bērnam ir jāattīsta akadēmiskās spējas, kuras ir nepieciešamas, lai viņš būtu pilnvērtīgs pieaugušais mūsdienu pasaulē. Bet, lai bērns kļūtu par veselīgu pusaudzi un vēlāk par spējīgu pieaugušo, ir nepieciešams daudz vairāk. Pieaugušie noteikti piekritīs, ka bieži vien grūtās situācijās dzīvē nākas nodomāt ‘nu kāpēc man to skolā nemācīja…. ‘. Dažādie uzdevumi, kurus dzīve piešķir katram no mums, ir svarīga sastāvdaļa tam, lai katra viena dvēsele sasniegtu savu maksimālo iespējamo potenciālu un piepildītu savu sūtību uz zemes. Izpratnei par šiem procesiem jāsākas jau bērnībā.

Audzēkņiem būs jāmācās pašiem par sevi. Vērtība «pazīt pašam sevi» ir kļuvusi ārkārtīgi klišejiska un diezgan izplūdusi, lai atsvērtu tās nozīmīgumu. Tomēr izzināt sevi ir fundamentāla nepieciešamība veselīgam pašnovērtējumam, nemaz nerunājot par šī procesa svarīgumu garīgajā attīstībā. Skatīt vairāk.

Tāpat skolēniem, kā arī skolas vecākajiem, ir nepārtraukti jāmācās par savstarpējām attiecībām. Veselīgas cilvēciskās attiecības ir brīnišķīgs avots katra priekam, laimei vai arī nolemtības un depresijas sajūtām. Diemžēl mūsdienās pārāk bieži notiek tā, ka bērnam ir iespēja veidot attiecības tikai ar pašiem tuvākajiem- tiešo ģimeni un klasesbiedriem, izslēdzot iespēju arvien arvien iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Ne velti pastāv teiciens ‘pasaki man cik tev ir draugu un es pateikšu cik labi tu pazīsti Dievu’. Un kur nu vēl sociālie mediji un TV ietekme uz izpratni par veselīgu attiecību veidošanu- arī šos procesus pētīsim kopā ar jauniešiem. Socioloģija un bērna attīstības psiholoģija atkārtoti apstiprina, ka mācīšanās par attiecībām un to veselīgu veidošanu ir ārkārtīgi svarīga un nedrīkst tikt atstāta novārtā, tomēr parasti sistēmas, kas ir paredzētas bērnu izglītībai, pievērš ļoti nelielu vai nekādu uzmanību šo jautājumu risināšanai. Šajā skolā ikvienā procesā tiks pievērsta uzmanība tādu jēdzienu kā- sapratne, cieņa, mīlestība un draudzība- izpratnei un integrēšanai ikdienas dzīvē.

Mācības par attiecībām dažkārt ir daļa no sociālās attīstības, kas ietver pro-sociālo uzvedību un sociālo ‘gramatiskumu’ (piemēram, mācīties redzēt sabiedrības ietekmi). Tā kā mūsu sabiedrība kļust arvien daudzpusīgāka, eklektiskāka un sarežģītāka, arī sociālā attīstība kļūst sarežģītāka, kā arī nepieciešamāka.

ieši saistībā ar to, ka mūsdienu cilvēks ir pakļauts ārkārtīgi daudz stimuliem par to kas ir labi, kas ir slikti, kāds viņš ir, kādam jābūt vai kam jālīdzinās, savas lomas apzināšanās dažādu sociālo grupu un sabiedrības kopumā izpratnē, ļauj būt pārliecinātam par sevi un neapjukt piedāvāto viedokļu jūklī. It īpaši pusaudžu vecumā ir svarīgi saprast ‘kas es esmu’, ‘kur es dodos’ un ‘kāpēc’. Piedāvājot dažādas metodes, personīgas sarunas un atbalstošu kopējo vidi, centīsimies ierādīt iespēju šos jautājumus risināt un meklēt atbildes patīkamā, jautrā, mīlošā veidā.

Mēs visi esam īpaši, bet neviens nav īpašāks vai mazāk īpašs par otru. Lai apgūtu šo ideju līdz saknei, skolas iekšējā vide tiks veidota bērnus un jauniešus nemitīgi jaucot dažādās grupās. Piemēram, ja virstēma ir 19.gs., tad katrs var izvēlēties ko viņš grib darīt saistībā ar šo jautājumu. Vai pētīt atklājumus ķīmijā, mūzikas un teātra aktualitātēs vai piemēram modi vai inžinieriju. Audzēkņi piepilda gan savu zinātkāri pētīšanas daļā, gan dievišķo potenciālu radīšanas daļā, balstoties joprojām uz vienu uz to pašu principu. Šeit dabiski veidojas grupas ar līdzīgām interesēm. Jaunieši, kuri vēlas pētīt piemēram mākslas aspektu, katrs izvēlas sev aizraujošāko personāžu no šī laika un pētī viņa atstāto mantojumu par tēmu. Viens mākslu Latvijā, otrs simbolismu mākslas vēsturē, kāds cits romantismu. Pēcāk arī eksperimentējot un iejūtoties šī personāža ādā, cenšoties radīt ko līdzīgu un mācoties no tā, lai radītu ko savu. Tad kolektīvā tiek izdarīti secinājumi par mākslu 19.gs, kas tiek panākti izmantojot grupu darbu un neformālas metodes. Skatīt vairāk.

Katram bērnam būs iespējamas vairāk kā 5 grupas ar ko identificēties kā ar ‘savu klasi’. Viena noteikti pēc vecuma, otra kā apakšgrupa šajā klasē, kāda cita pēc ieinteresētības kādā konkrētā priekšmetā, cita ‘jaunietis jaunietim’ ceļa ietvaros, kur vecākie bērni māca jaunākos. Un mācības tiks apmeklētas gan miksēti, gan fiksēti. Kā piemēram- vecāko klašu skolēniem fiksēti noteik nodarbības, lai sagatavotos pārbaudes darbiem, tomēr miksēti notiek nodarbības, kur viņi kopā ar jaunākajiem brāļiem un māsām mācās improvizēt aktiermākslā vai mūzikā, mācās izprast aktuālos procesus medijos, vai spēlē kādu sporta spēli.

Protams, kā vesalums tiks šķetināts arī visums, mēs paši līdz atoma līmenim un jebkurš process dabā. Apskatīsim no dažādām pusēm tādus jēdzienus kā Dievs, dvēsele, gars. Izmantojot par instrumentiem gan reliģiskus svētos rakstus, gan teosofisku un filosofisku literatūru, gan kvantu fizikas un citu zinātiskus pētījumus, gan folkloras mantojumu un citus rīkus. Tomēr sausa teorija nekad nevienu nav aizrāvusi, tāpēc visa teorija tiks papildināta ar jogu, meditāciju un veselīgu attiecību kopšanu, lai jēdzienu «viss ir viens» izprastu holistiski.

Raksts sagatavots kopā ar Libereco Viednīcu – alternatīvās izglītības skolu, kas vēlās izveidot mācību vidi bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem un citiem sabiedrības locekļiem, kurā varētu kļūt par savu talantu meistariem.

Komentāri

komentāri

sitemap